Årsmøte våren 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Studentspretten Sogndal.

Årsmøte avholdes den 20. mars, kl. 16:30 på Høgskulebygget, klasserom 1.etg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret senest 6. mars (2 uker før årsmøtet) til Studentspretten@gmail.com. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider

Vedtakskjema

Saksliste, 2018

Med vennlig hilsen
Styret,
Studentspretten Sogndal

Legg inn en kommentar