Årsmøte våren 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Studentspretten Sogndal. Årsmøte avholdes den 20. mars, kl. 16:30 på Høgskulebygget, klasserom 1.etg. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret senest 6. mars (2 uker før årsmøtet) til Studentspretten@gmail.com. Vedlagt mal skal brukes. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke […]

Studentsprettenstyret 2017/18

Da er vi en måned inn i det nye kalenderåret, og en måned nærmere sommeren. Dette betyr da at vi også er en måned nærmere utskifting av styret i Studentspretten. Til dette trenger vi da 7 motiverte og engasjerte studenter, og dersom generalforsamlingen går som forventet, er det faktisk et behov for 8. De forskjellige […]

Nytt styre på plass i Sogndal

Da har vi endelig fått på plass vårt nye styre i Sogndal, dette er da satt sammen av: Leder: Dina Kristine Skare Mølmen   Nestleder: Marianne Aakre Laugerud Økonomiansvarlig: Kristian Martin Knutsen Arrangementansvarlig: Steffen Myhre Rysgård Aktivitetsansvarlig: Åse-Marie Berge Utstyrsansvarlig: Marthe Iselin Ekroll Olsen Markedsføringsansvarlig: Adrian Stinessen Haugen