Her vil det komme info om treningstider samt kontaktinformasjon for aktivitetsleder så snart dette er klart.