Prisar / Prices

[English below]

På denne sida finn du medlemskap og kva typar ein kan velje.

For norske studentar har me eit medlemskap ein kan velje: ordinært medlemskap.

Det gjeld for heile året (haust og vår) og kostar kr 400 utan t-skjorta. Med t-skjorta kostar det kr 500. 12 kr i gebyr kjem i tillegg.

For internasjonale studentar er det mogleg å velje medlemskap for 1-semester. Det gjeld ikkje for norske studentar av den grunn at Spretten treng forutstigbarheit i inntektane grunna høg hall-leige og om ein då mister ein del medlemmar til neste semester vil ein måtte stenge ned fleire tilbod. Me takkar vyrdsamt for forståinga.

Om du berre skal ve i Sogndal eit halvt semester kan du sende melding til styret om å få velje semestermedlemsskap.

Ordinært medlemskap utan t-skjorte: 400 kr.

Ordinært medlemskap med t-skjorte: 500 kr.

English

Prices

International students can choose between two types of membership with two variants each. If you are only gonna be in Sogndal for 1 semester you can buy the membership for one semester.

If you are gonna be here for 2 semesters you can buy the year-long membership (400kr/500kr).

As a 1 semester student you can still buy the 2 semester membership and it will be greatly appreciated as it helps us with a huge rent bill.

Basic member without t-shirt: 400 kr NOK (40 euro).

Basic member with t-shirt: 500 kr NOK (50 euro).

1 semester member without t-shirt: 200 kr NOK (20 euro).

1 semester member with t-shirt: 300 kr NOK (30 euro).

%d bloggere liker dette: