Studentsprettenstyret 2017/18

emblem-studentspretten-1Da er vi en måned inn i det nye kalenderåret, og en måned nærmere sommeren. Dette
betyr da at vi også er en måned nærmere utskifting av styret i Studentspretten. Til dette trenger vi da 7 motiverte og engasjerte studenter, og dersom generalforsamlingen går som forventet, er det faktisk et behov for 8.

De forskjellige rollene i styret er da:
Leder
Denne stillingen går ut på å være organisasjonens ansikt. Lederen skal hele tiden ha kontroll på hva som skjer og hva som skal gjøres. Det er viktig at lederen er flink til å delegere oppgaver til riktige personer i styret. Lederen har også mye kontakt med de andre organisasjonene, studentidrettsforbundet, idrettsenteret og høgskolen. Som leder skal du drive Studentspretten frem og være en motivator for styret.

Nestleder
Som nestleder er du “høyrehånden” til lederen. Nestleder skal bistå i arbeid med søknader om økonomiske midler og tre inn i rollen som Leder, når lederen ikke er tilstede.

Økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig har man ansvar for å forvalte penger. Først og fremst har man ansvaret for at regninger blir betalt innen gitt tidsfrist. Man har også ansvar for å føre regnskap på alle inntekter og kostnader. Et budsjett skal også bli utarbeidet 2 ganger i året, en på høsten og en på våren.

Markedsføringsansvarlig
Som markedsføringsansvarlig har du ansvaret for lage og henge opp plakater for å promotere treninger og turneringer. Du vil også ha ansvaret for at informasjonen på facebooksiden, websiden og instagram er oppdatert og promotere med gladnyheter og bilder. Du vil også ha ansvaret for å poste statuser på facebook for å informere og promotere treninger og  turneringer. Markedsføringsansvarlig har også, i samarbeid med arrangementsansvarlig, ansvaret for å lage og spre eventene på facebook.

Aktivitetsansvarlig
Aktivitetsansvarlig er ansvarlig for den daglige aktiviteten i Studentspretten. Dette gjelder da i hovedsak treningene. Aktivitetsansvarlig er da ansvarlig for å anskaffe treningstider til samtlige idretter, samt å være bindeleddet mellom aktivitetsledere og styret.

Utstyrsansvarlig
Kontrollering og innkjøp av utstyr, dersom noe mangler eller er ødelagt. Det er viktig at vi har orden på hvor mye utstyr vi har til en hver tid og om medlemmene føler at de mangler noe. Innkjøp av nytt utstyr skal godkjennes av styret. Dersom noe skulle bli ødelagt er det også viktig at medlemmene vet hvem de skal kontakte for at det skal bli ordnet.

Arrangementansvarlig
Som arrangementsansvarlig har du ansvar for at det blir arrangert og gjennomført flere turneringer i løpet av semesteret. Turneringene skal motivere studentene å være tilpasset alle nivå.
Hele styret er sammen om turneringene, men det er arrangementsansvarlig som har hovedansvaret og skal delegere oppgaver til resten av styret.

Du har ansvar for å booke hall til treninger og turneringene.

Media
Dette er en ny stilling som ønskes vedtatt på neste generalforsamling. Dette vil da være en person som i hovedsak skal stå for promofilmer i regi av Studentspretten.

Er dette noe som kunne vært interessant, meld din interesse, eller nominer en du tror hadde gjort en god jobb via dette skjemaet Nominasjon til Studentsprettenstyret 2017/18

Er du litt interessert, men vet ikke helt hva det går ut på, ta gjerne kontakt med en av oss i styret!

cropped-cropped-cropped-logo-coverphoto15.jpg

Legg inn en kommentar